MEDICINE BASED PRACTICE
BLESSUREPREVENTIE

ONTDEK MEER

Kine-matics is een praktijk opgericht met als doel het lichaam met behulp van bewegen optimaal en kwalitatief te herstellen. Deze praktijk handelt vanuit de medicine based practice, met medische trainingstherapie als hoofdrolspeler, waarbij de meest wetenschappelijk bewezen therapieën worden gehanteerd. Anderzijds houdt deze praktijk zich bezig om mensen op een medische verantwoorde manier terug te laten bewegen/sporten en dit in samenwerking met Fast Fitness

Klachten waarvoor u in deze praktijk terecht kan: spier/peesklachten, ligamentaire klachten, gewrichtsklachten, rugklachten, houdingsgebonden klachten, postoperatieve revalidatie.

Algemene Kine

Algemene Kine

Klachten aan het bewegingsapparaat, van acute- of chronisch oorsprong, vergen een kinesitherapeutische behandeling. In deze praktijk wordt de patiënt aan de hand van een intake gesprek, een algemeen– en specifiek klinisch onderzoek vanuit een biopsychosociaal model benaderd. Hierbij wordt de biologie en psychologie binnen een sociaalmaatschappelijk kader in kaart gebracht. Zowel structurele als functionele stoornissen en beperkingen worden onder de loep genomen alsook externe en interne factoren die een invloed kunnen hebben op het functioneren. Van hieruit wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. Kortom, u wordt als patiënt benaderd vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat het lichaam niet op te delen valt in stukjes maar als een geheel moet aanzien worden waarbij de psyche en het lichaam als één functioneert. Citaat: “mens sana in corpore sano”.

Sportkine

Sportkine

Vaak voorkomende klachten bij sporters (recreatief/topsporter) zijn van orthopedische of traumatologische oorsprong. Dit brengt meestal beperkingen met zich mee op vlak van mobiliteit, kracht en functionaliteit. Wanneer u als sporter een dergelijke blessure oploopt dan wenst u om op (snelle &) een adequate manier terug uw sportactiviteiten te hervatten. Om dit te kunnen verwezenlijken vergt dit een goed sportinzicht en een goede sportgerichte benadering van de therapeut. Daarom zal deze praktijk aan de hand van een correct intake gesprek uw sportniveau en prestatie in kaart brengen om zo een specifiek onderzoek uit te voeren en vandaaruit een revalidatieschema op te stellen (vaak in samenspraak met uw arts of chirurg). Het doel van deze praktijk is niet alleen om u te revalideren maar vooral ook om uw prestatieniveau te verbeteren en de factoren aan te pakken die in eerste plaats het letsel hebben uitgelokt. Dit dankzij een sport specifieke revalidatie.

Sportmassage

Sportmassage

Sportmassage is een stevige vorm van massage waarbij er op de myofasciale structuren gewerkt wordt. Een onderdeel van het bewegingsapparaat is het myofasciaal systeem. Myo refereert naar de spieren en fasciaal refereert naar de fascia (bindweefsel) die met elkaar verbonden zijn. Indien dit systeem foutief gebruikt/overbelast wordt of wanneer je langdurig aan stress wordt blootgesteld dan kan het zorgen voor myofasciale pijn (=spierpijn/spierspanning). Deze klachten kunnen acuut en lokaal zijn maar kunnen evolueren naar chronische en/of globale klachten indien ze niet behandeld worden.

Enkele Impressies