Sportmassage

Spierpijn / Spierspanning

Sportmassage is een stevige vorm van massage waarbij er op de myofasciale structuren gewerkt wordt. Een onderdeel van het bewegingsapparaat is het myofasciaal systeem. Myo refereert naar de spieren en fasciaal refereert naar de fascia (bindweefsel) die met elkaar verbonden zijn. Indien dit systeem foutief gebruikt/overbelast wordt of wanneer je langdurig aan stress wordt blootgesteld dan kan het zorgen voor myofasciale pijn (=spierpijn/spierspanning). Deze klachten kunnen acuut en lokaal zijn maar kunnen evolueren naar chronische en/of globale klachten indien ze niet behandeld worden. In dat geval is er sprake van ‘focale hyperirriteerbaarheid’ in de spieren met invloed op bewegingsfuncties zoals een bewegingsbeperking, spierzwakte, slechte timing in activatie, moeite tot relaxatie, spierverkorting en onevenwicht tussen de agonist – antagonist. Aangezien het lichaam een aaneenschakeling is van spierkettingen kunnen deze klachten overgezet worden naar een aanliggende regio. In het myofasciaal systeem maakt men een onderscheid in de verschillende vormen van pijnpunten. De meest bekende zijn de triggerpoints. Triggerpoints zijn een vaak voorkomende vorm van myofasciale pijn. In de spier is er een gevoelige zone die kan zorgen voor gerefeerde pijn in een nabije regio, met een patroon dat eigen is aan de spier. Het is een kleine discrete nodule geassocieerd met een gespannen bandje.

Belangrijkste effecten van deze massage

  • Gunstige werking op de zenuwreceptoren in de huid: door ritmische massagebewegingen sturen ze impulsen naar de hersenen waardoor er ontspanningsimpulsen worden teruggestuurd.
  • Verhoogt de doorbloeding: dankzij dit effect worden afvalstoffen beter afgevoerd en kunnen voedingstoffen beter aangevoerd worden.
  • Bevordert het lymfesysteem: hierdoor worden eiwitten en andere stoffen naar verschillende lichaamsweefsels gevoerd.
  • Vermindert stress: dit dankzij een afname van het corticotropin-releasing hormoon die instaat voor aanmaak van cortisol (het stress hormoon)
  • Algemeen welbevinden: door activatie van het parasympathisch zenuwstelsel zorgt dit ervoor dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen.

 

Na een intake gesprek wordt er geëvalueerd of er al dan niet overgegaan kan worden tot massage. Indien niet, dan zal er verder onderzoek gedaan worden om de klachten op een correcte manier te behandelen.
Bovendien, deze massage is niet alleen bedoeld voor sporters het is eveneens bedoeld voor mensen met gespannen spieren door een actieve levensstijl.